Valikko Sulje

WTC Turku

WTC Turku on osa globaalia verkostoa, joka edistää ja vahvistaa kansainvälistä kauppaa. Yli 300 WTC:tä lähes sadassa maassa muodostavat yhteisön, jonka kautta yritykset voivat etsiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita eri puolilta maailmaa.

World Trade Center Turku – from Original Finland.

Turun seutu on Suomen vetovoimaisin ja verkostoitunein alue kansainvälistyville sekä kansainvälisille toimijoille!

WTC Turku ry:n toiminta on kokonaisvaltaisessa uudistumisvaiheessa. Tulevaisuuden turvaajiksi ovat yhdistyneet Turun Kauppakamari, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry sekä Turku Science Park. Vuosi 2021 tulee olemaan kokeilun ja pilotoinnin vuosi ja uusia toimintamalleja rakennetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa yritysten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on saada yhden luukun periaatteella mahdollisimman laajat kansainvälistymisen palvelut yhdestä paikasta.

Verkostomme palvelee kaikkia alueen yrityksiä liittyen kansainväliseen toimintaan. Luvassa on tapahtumia ja koulutuksia, jotka ovat kaikille avoimia, taustajärjestöjen jäsenistöille suunnattuja tai erikseen WTC Turun Business Clubin jäsenille tarkoitettuja omia taphtumia.

”WTC kehittää kattavaa verkostoa, joka yhdistää yrityksiä, kansainvälistymisen asiantuntijoita sekä muita kv.toimintaa tukevia tahoja. Nyt kun korona on kurittanut Suomen vientikauppaa ja erityisesti pk-sektorin yrityksiä, WTC:n toiminnalle on Varsinais-Suomessa suuri tarve ja paine. Meidän on tehtävä kaikkemme erityisesti viennin saamiseksi uudelleen kasvu-uralle. Strategiatyössä olemme miettineet rooliamme tarkkaan. Meidän tulee tuottaa konkreettisia tekoja ja työkaluja vienninedistämiseen, tehoa kansainvälisen toiminnan osaamiseen sekä myös apua jatkuvasti uudistuvien rahoitusinstrumenttien hallintaan. Tarvitaan uusia, interaktiivisia toiminta-malleja; pääasiallisesti hyödynnämme olemassa olevaa asiantuntijuutta ja saatamme toimijoita yhteen. Viranomaistyyppinen neuvontatyö ei siis ole WTC:n oman toiminnan keskiössä.  WTC on olemassa yrityksiä varten” toteaa hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas.

Kansainvälistymisasioihin ja WTC-toimintaan liittyvissä asioissa ole rohkeasti yhteyksissä operatiiviseen johtajaan Jani Rusiin

jani@wtc-turku.fi tai 050-3759944